Bouwstenen

Een organisatie is een complex samenspel van mensen, processen, relaties, structuren, belangen, systemen en samenwerkingsverbanden. Om de effectiviteit en doematigheid van een organiatie te beoordelen is daarom de organiatie ....  bouwstenen....

 

  • 30 Bouwstenen
  • Vragenlijsten
  • Richten, inrichten en verrichten
 
Sommige bouwstenen zijn voor elke organisatie belangrijk. Denk daarbij aan de bouwstenen strategie, planning- en controlcyclus, de organisatiecultuur en leiderschap. Andere bouwstenen zijn in sommige organisaties kritische succesfactoren terwijl deze in andere organisaties minder van belang zijn. Denk bijvoorbeeld aan bouwstenen zoals verkoop, logistiek of ....... 

Deel House of Control via Social Media