Artikelen & Samenvattingen

 

1.    Raamwerk Risicomanagement (House of Control)   

In het raamwerk van House of Control worden 8 stappen onderscheiden hoe u kunt komen tot een effectief risicomanagementsysteem. Begrippen zoals risicobereidheid, risicotoleranties, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, risicobewustzijn en beheersmaatregelen staan daarbij centraal. 

 

2.    Risicomanagement gemeente Neder Betuwe 

In de nota risicomanagement en weerstandsvermogen zet de gemeente Maassluis het risicomanagementsysteem op een duidelijke manier uiteen. 

 

3.    Raamwerk Risicomanagement Pensioenfondsen (Pensioenfederatie)  

In het risicomanagementsysteem voor Pensioenfondsen, zoals uitgewerkt door de Pensioenfederatie, wordt uitgebreid ingegaan op alle aspecten van een risicomanagementsysteem.

 

4.    Wat iedere bestuurder over ERM moet weten (GVRM)    

In het artikel worden negen vragen beantwoord waarvan het voor een bestuurder handig is om te weten wanneer deze met risicomanagement binnen zijn of haar organisatie aan de slag wil gaan. 

 

5.    Voorbeeld Risicolog (House of Control)   

In het sjabloon dat staat de minimale informatie die in een risicolog moet worden opgenomen. Je kunt een risicolog zowel met behulp van een Exell-sheet als met specifieke ICT-software ondersteunen. 

 

6.    Risicomanagement Pensioenfonds Forbo (Forbo)   

In dit document heeft Pensioenfonds Frobo op gestructureerde en overzichtelijke manier haar risicomanagement uiteengezet. Waarbij alle elementen van een effectief risicomanagementsysteem aan bod komen.  

Deel House of Control via Social Media