Artikelen & Samenvattingen

 
1.    SAMENVATTING ITIL  (House of Control)      

In de samenvatting wordt op bondige wijze de processen rondom applicatie en infrastructuurbeheer uiteengezet en in relatie tot elkaar gebracht. Het gaat onder andere over processen van de helpdesk, incidentmanagement, wijzigingenbeheer en releasemanagement.

 
2.   KWALITEITSEISEN ICT (House of Control)       

De business moet de kwaliteitseisen opstellen waaraan de hardware & software moet voldoen. Tegelijkertijd is het de business die vaak niet weet welke eisen je aan hardware & software kunt stellen. In dit document staan de belangrijkste kwaliteitseisen op een rijtje. Begrippen als functionaliteit, gebruikersvriendelijkheid, continuïteit worden in de samenvatting verder uitgewerkt.

 
3.   SJABLOON: SERVICE LEVEL AGREEMENT (ASL)       

De business moet de kwaliteitseisen opstellen waaraan de hardware & software moet voldoen. In een Service Level Agreement (SLA) worden afspraken gemaakt tussen de afnemer en de leverancier van de 'Service'. Dit sjabloon is toegespitst op afspraken tussen een gebruikersorganisatie en een ICT-dienstverlener. 

 
4.   ARCHITECTUUR & ARCHITECTUURPRINCIPES (TripleA)             

Hier vindt u een goed voorbeeld van een uitgewerkte business- , informatie- en ICT architectuur van een onderwijsinstelling (pdf1). In het tweede document staan de architectuurprincipes opgenomen die aan deze architectuur ten grondslag liggen (pdf2).  De documenten zijn opgesteld door TripleA, een samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen.

 

Deel House of Control via Social Media