Artikelen & Samenvattingen

 

1.  Raamwerk Planning & Controlcyclus (House of Control)  

Op basis van de ervaringen van House of Control met het inrichten en uitvoeren van planning & controlcycli heeft House of Control een raamwerk opgesteld. In deze handleiding vindt u de belangrijkste uitgangspunten om te komen tot een goede planning & controlcyclus. Ook wordt een 10-stappenplan gepresenteerd waarmee je van jouw planning & controlcyclus een effectief prestatiemanagementsysteem kunt maken.

 

2.  Voorbeeld Planning- & Controlcyclus van een Zorginstelling (House of Control)  

Hier vindt je een uitgewerkt voorbeeld van een planning- en controlcyclus van een zorginstelling die in samenwerking met House of Control is opgesteld. Waarin duidelijk wordt wat de uitgangspunten van de planning- en controlcyclus van deze zorginstelling zijn. Hoe de taken en bevoegdheden over de verschillende rollen binnen de organisatie zijn verdeeld. En hoe de verschillende documenten (strategienota, jaarplan en rapportages) met elkaar samenhangen.  

 

3.  Planning & controlcyclus gemeente Delfzijl (gemeente Delfzijl)   

Hier vindt u een uitgeschreven planning & controlcyclus van de gemeente Delfzijl. Waarin duidelijk wordt wie welke documenten moet opleveren en hoe de verschillende documenten met elkaar samenhangen. 

 

4.  Sjabloon Voortgangsrapportage (House of Control)   

Als een elektronisch management scorecard nog ontbreekt adviseert House of Control om de informatievoorziening te standaardiseren en de gebruikersvriendelijkheid te vergroten door gebruik te maken van sjablonen. Het pdf-bestand bevat een voorbeeld van een eenvoudige voortgangsrapportage van een zorginstelling van een zorgmanager aan bijvoorbeeld de bestuurder.

 

5.  Spoorboekje Planning & Controlcyclus  

Hier vindt u een spoorboekje van een planning & controlcyclus van een gemeente. In de schematische weergave van het spoorboekje wordt duidelijk welke afdeling wanneer welke informatie moet opleveren. In het spoorboekje staat verder wanneer de managers plannen en rapportages moeten opleveren en de datum waarop ze met de bestuurders worden besproken. 

 

6.  Raamwerk Risicomanagement (House of Control

In het Raamwerk Risicomanagement van House of Control worden 8 stappen onderscheiden hoe u kunt komen tot een effectief risicomanagementsysteem. Begrippen zoals risicobereidheid, risicotoleranties, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, risicobewustzijn en beheersmaatregelen staan daarbij centraal.

 

Deel House of Control via Social Media