Artikelen & Samenvattingen

 

1.  Raamwerk Planning & Controlcyclus (House of Control)  

Op basis van de ervaringen van House of Control met het inrichten (en uitvoeren) van planning & controlcycli heeft House of Control een raamwerk opgesteld. In deze handleiding vindt u de belangrijkste uitgangspunten om te komen tot een goede planning & controlcyclus. Ook wordt een 10-stappenplan gepresenteerd waarmee u van uw planning & controlcyclus een effectief prestatiemanagementsysteem kunt maken.

 
2.  Planning & controlcyclus gemeente Oostzaan (gemeente Oostzaan)   

Hier vindt u een voorbeeld van een uitgeschreven planning & controlcyclus. Waarin duidelijk wordt wie welke documenten moet opleveren en hoe de verschillende documenten met elkaar samenhangen.

 
3.  Sjabloon Voortgangsrapportage (House of Control)   

Als een elektronisch management scorecard nog ontbreekt adviseert House of Control om de informatievoorziening te standaardiseren en de gebruikersvriendelijkheid te vergroten door gebruik te maken van sjablonen. Het pdf-bestand bevat een voorbeeld van een eenvoudige voortgangsrapportage van een zorginstelling aan bijvoorbeeld de bestuurder.

 
4.  Spoorboekje Planning & Controlcyclus   

Hier vindt u een spoorboekje van een planning & controlcyclus van een gemeente. In de schematische weergave van het spoorboekje wordt duidelijk welke afdeling wanneer welke informatie moet opleveren. In het spoorboekje staat verder wanneer de managers plannen en rapportages moeten opleveren en de datum waarop ze met de bestuurders worden besproken. 

 
5.  Raamwerk Risicomanagement (House of Control

In het Raamwerk Risicomanagement van House of Control worden 8 stappen onderscheiden hoe u kunt komen tot een effectief risicomanagementsysteem. Begrippen zoals risicobereidheid, risicotoleranties, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, risicobewustzijn en beheersmaatregelen staan daarbij centraal.

 

Deel House of Control via Social Media