Artikelen & Samenvattingen

 

1.    Sjabloon Business Case (House of Control)                                                      

In het sjabloon zijn alle aspecten opgenomen die thuis horen in een business case. Zodat het mogelijk wordt een goede kosten-batenanalyse te maken. Begrippen zoals probleemstelling, nulvariant, risico's en afhankelijkheden staan daarbij centraal. 
 

2.    Samenvatting PRINCE2 (Wikipedia)         

In de samenvatting wordt kort maar krachtig de methodiek van PRINCE2 uit de doeken gedaan. Waarbij wordt ingegaan op de projectstructuur, projectfasering en de methoden en technieken die je nodig hebt voor een goede sturing en beheersing van een project. 
 

3.    Het beheersen van complexe projecten (NPI)         

In het artikel van NPI, één van de partners waarmee House of Controlsamenwerkt, wordt ingegaan op het beheersen van de meest complexe factor binnen projecten; de mens. Mensen hebben emoties, blinde vlekken, geheime agenda's, tegenovergestelde belangen maar vooral eigenzinnige karakters. Het artikel gaat in hoe je deze complexiteit als projectmanager beheerst.  
 

 4.    Sjablonen Projectdocument (House of Control)         

House of Controlheeft op basis van de theorie en haar ervaringen daarmee in de praktijk een aantal projectdocumenten ontwikkeld. Deze stellen we u gratis beschikbaar zodat ook u uw projecten met succes kunt afsluiten. Het betreft onder andere sjablonen voor het Project Initiation Document (PID), de risicolog, de Business Case en een Projectrapportage. 
 

Deel House of Control via Social Media