Prestatiemanagement

Prestatie = Resultaat = Performance management

Mensen maken de organisatie. Het zijn dan ook de mensen die ervoor (moeten) zorgen dat de resultaten worden gehaald. Het is aan het management om de mensen zodanig aan te sturen dat zij zich daadwerkelijk verantwoordelijk voelen voor hun resultaten. Om dit te realiseren wordt op deze pagina verder ingegaan op het begrip prestatiemanagement / resultaatmanagement.

 
  • WAT IS PRESTATIEMETING?; op deze pagina wordt duidelijk waarom prestatiemeting een belangrijk instrument is binnen een managementcontrolsysteem. Verder wordt uitgelegd waaraan prestatiemeting bijdraagt en wat de risico's van prestatiemeting zijn.
 
  • DEMING CIRKEL; beschrijft vier activiteiten die de basis vormen voor elke vorm van planning & control. Het cyclische karakter van de activiteiten PLAN, DO, CHECK en ACT garandeert dat de prestatiemeting en -verbetering continu onder de aandacht is.
 
  • KRITISCHE SUCCESFACTOREN & PRESTATIE-INDICATOREN; zijn onmisbaar voor effectief prestatiemanagement. Op deze pagina wordt duidelijk hoe je de kritische succesfactoren (ksf'en) van een organisatie kunt identificeren en meetbaar kunt maken. Om vervolgens van deze ksf’en de prestatie-indicatoren (pi’s) af te leiden. Op basis waarvan daadwerkelijk gestuurd kan worden.
 
  • BALANCED SCORECARD; is een managementdashboard op basis waarvan je op een gestructureerde en ‘gebalanceerde’ wijze uw strategie kan operationaliseren. Zodat je zeker weet dat in de dagelijkse sturing jouw visie en strategie centraal staan.
 
  • VALKUILEN PRESTATIEMANAGEMENT; managementdashboards zoals de Balanced Scorecard en het INK-model zijn krachtige instrumenten om de planning & control binnen uw organisatie vorm te geven. Deze pagina gaat in op de vraag waarom organisaties deze managementdashboards niet maximaal benutten. 
 
  • PRESTATIE-AFSPRAKEN; centraal element binnen prestatie- c.q. resultaatmanagement is het maken van afspraken over de te behalen resultaten. Deze pagina gaat in op de voorwaarden waaronder het effectief is om prestatie afspraken te maken.
 
  • RAAMWERK PLANNING & CONTROL; op basis van haar ervaring heeft het House of Control een handleiding opgesteld. In het raamwerk worden de basisprincipes van een planning & controlcyclus uiteen gezet. Verder bevat het raamwerk een 10-stappen plan hoe u van uw planning & controlcyclus een effectief prestatiemanagementsysteem maakt. En de grootste valkuilen die u daarbij tegen komt.

Deel House of Control via Social Media