Theorie Management

 1. WAT IS MANAGEMENT?;
 
 1. DE 8 ROLLEN VAN DE MANAGER;
 
 1. MANAGEMENT- & LEIDERSCHAPSSTIJLEN;
 
 1. DE 25 INSTRUMENTEN VAN EEN MANAGER; hier vindt u de 25 meest gebruikte instrumenten die een manager tot zijn beschikking heeft om de organisatie en haar processen richting te geven en het gedrag van de medewerkers te beïnvloeden. Welke instrumenten zet jij in?
 
 1. MANAGEMENT-/STURINGSVARIABELEN; van welke instrumenten maak je als manager nu gebruik om richting te geven aan de organisatie en haar processen? Op deze pagina wordt duidelijk wat de belangrijkste variabelen zijn die bepalen hoe het besturingsmodel (managementcontrolsysteem) er uit komt te zien. Factoren als de strategie, span of control, taakvolwassenehid van de medewerkers, het mensbeeld wat in de organisatie overheerst en de aard van het productieproces bepalen welke instrumenten door de manager worden ingezet.
 
 1. MANAGEMENTMODELLEN; brengen de complexiteit van een organisatievraagstuk terug tot de essentie. Managementmodellen helpen managers op een gestructureerde manier en vanuit verschillende invalshoeken een organisatieprobleem te analyseren.
   
   • Soorten Managementmodellen; er zijn boekenkasten vol geschreven met managementmodellen over allerlei onderlei onderwerpen. Op deze pagina wordt op basis van het onderwerp verschillende soorten managementmodellen onderscheiden en uitgewerkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan strategie- , leiderschaps-, organisatie-, verander- en bedrijfseconomische modellen. 
   • Populaire Managementconcepten; op deze pagina worden managementconcepten uitgewerkt die vandaag de dag populair zijn. Denk daarbij aan Lean Management, CANVAS, Zelfsturing, het Rijnlands Model, het INK-model, Value Based Management en Performance management.
   • Managementstromingen; ...............
   • 101 Managementmodellen; worden op deze pagina gratis uitgewerkt. U vindt hier een uitgebreide database van de 101 bekendste modellen en theorieën die ten grondslag liggen aan de moderne organisatie. Veelal voorzien van voorbeelden uit de praktijk en een beschouwing over het nut en noodzaak van het model.
 
 1. DE MANAGER IN CONTROL!; op deze pagina vindt u alle informatie hoe u als manager de voorspelbaarheid van uw organisatie kan verhogen. Een manager is 'In Control' als de bedrijfsvoering op alle niveaus dusdanig op orde is dat met redelijke mate van zekerheid kan worden gesteld dat de doelstellingen worden gerealiseerd. 
 
 1. OVERLEGSTRUCTUUR & BESLUITVORMINGSPROCESSEN; ...... 
 
  • Overlegstructuren
  • Besluitvormingsprocessen
  • Effectief vergaderen
 
   • Linking Pin principe; .........
   • Teamrollen van Belbin
   • Beslissingsboom
   • Force Field Aanalyse FFA (Kurt Lewin)
   • OODA-loop (John Boyd)
   • RAPID Raamwerk (Bain)
   • Agile / Scrum - Lean Management
   • Intuitie
   • Speltheorie

Deel House of Control via Social Media