Merchant, Simons, Ouchi, Anthony, Speklé

Theorie Managementcontrolsysteem

Een Management Control Systeem (MCS) is een verzameling van (beheers)instrumenten die managers inzetten om richting te geven aan de organisatie en haar processen. Maar bovenal wordt door het inzetten van beheersinstrumenten geprobeerd het gedrag van medewerkers te beïnvloeden. Daarmee verschaft een managementcontrolsysteem bestuurders één kader voor de aansturing van een organisatie. Hieronder worden de gangbare theorieën over managementcontrol toegelicht en met elkaar vergeleken. 
 
  1. MANAGEMENT CONTROL SYSTEMS (MERCHANT); op deze pagina geeft Merchant richtlijnen voor het inrichten van een managementcontrolsysteem. Merchant doet dit met behulp van Personnel-, Action-, Result- and Cultural controls.
  2. LEVERS OF CONTROL (SIMONS); op deze pagina wordt duidelijk hoe Simons met Diagnostic Controls systems, Beliefsystems, Boundrysystems en Interactive Control systems op zoek gaat naar een balans tussen creatief ondernemerschap en beheersing van de organisatie. 
  3. PLANNING AND CONTROL SYSTEMS (ANTHONY); bij Anthony staat bij de inrichting van een managementcontrolsysteem de planning & controlcyclus centraal. Bij dit zogenaamde cybernetisch beheersmodel staat het sturen op prestaties centraal.
  4. DE 3 CONTROLMECHANISMEN VAN OUCHI; Ouchi stelt op basis van de transactietheorie en het menselijk gedrag hoe activiteiten het meest effectief beheerst kunnen worden. Ouchi onderscheidt daarbij drie vormen: Marktcontrol, Bureaucratische control en Clancontrol.
  5. DE 5 ARCHETYPES OF MANAGEMENTCONTROL (SPEKLE);   5 Archetypes of managementcontrol (Speklé)Speklé stelt dat afhankelijk van de aard van de activiteiten binnen een organisatie een eigen set van beheersingsmaatregelen dominant moet zijn. Hiertoe onderscheidt Speklé 5 stereotypen van managementcontrolsystemen.  5 Archetypes of managementcontrol (Speklé)

 

Deel House of Control via Social Media